Synestezja

Prezentacja

Zobacz prezentację
Synestezja – implikacje praktyczne
w pracy muzyka i anglisty.

Publikacja

Autorski artykuł
Synestezja – implikacje praktyczne
w pracy muzyka i anglisty.

Muzyka w kolorach

A. Skriabin
Preludium g-moll op.11